AMBULANCIE

VŠEOBECNÉ AMBULANCIE PRE DETI A DORAST

MUDr. Silvia Saladiaková (3.nadpodlažie)

MUDr. Silvia Zelizňáková (3.nadpodlažie)


ŠPECIALIZOVANÉ (ODBORNÉ)AMBULANCIE

MUDr. Miroslava Jakubeková (2.nadpodlažie) - Interná a endokrinologická ambulancia

MUDr. Ján Šaffa ml.     (3.nadpodlažie) - Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Marianna Šaffová (3.nadpodlažie) -             Kardiologická ambulancia

MUDr. Michala Tobákoš (3.nadpodlažie) -              Angiologická ambulancia